Luotettava & Asiantunteva partneri

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmän rakentaminen

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitetaan nykytilan ja tavoitetilan määrittämisellä. Toiminnan nykytilasta tutkitaan ympäristöjärjestelmän mukaiset kohteet ja verrataan nykytilaa järjestelmän suosituksiin.

Kehittämisprojekti koostuu seuraavista osuuksista:

 • Johdon ja henkilöstön kouluttaminen standardiin
 • Johtamisjärjestelmä
 • Jatkuva parantaminen
 • Järjestelmän yleisohjeistus
 • Ympäristöpolitiikka
 • Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja vaikutusten arviointi
 • Ympäristöohjelmien suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • Lakisääteiset ja muut vaatimukset
 • Resurssien hallinta
 • Järjestelmän vieminen käytäntöön
 • Johdon katselmukset
 • Sisäiset auditoinnit

Projektin lopputuloksena on sertifiointivalmis, tarkoituksenmukainen ja liiketoimintaa tukeva ympäristöjärjestelmä. Tuemme tarpeen vaatiessa myös sertifiointiprosessissa.

Laatujärjestelmä on merkittävä kilpailutekijä alati kiristyvän kilpailun alla ja laatujärjestelmä auttaa yritystä pitämään yllä laadukasta toimintaa, joka näkyy korkeana asiakastyytyväisyytenä. Laatujärjestelmän rakentaminen asiantuntijan johdolla antaa hyvät perusteet laatutyölle. Laatujärjestelmän rakentaminen on ensiaskel jatkuvaan laadun ylläpitämiseen, työn ei tule loppua laatujärjestelmän rakentamiseen tai sertifioinnin saamiseen. Laatutyö on pitkäjänteinen toimintatapa yrityksen laadun ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

 

Pasi Grönroos

040 7370 960
pasi.gronroos@pg-quality.fi

Jani Aarnio

0400 422 615
jani.aarnio@pg-quality.fi

Sijainti:

Venhentie 1
21250 Masku