Luotettava & Asiantunteva partneri

ISO 45001(OHSAS 18001) Työterveys- ja
turvallisuusjärjestelmän rakentaminen

ISO 45001 (OHSAS 18001) -järjestelmän rakentaminen aloitetaan nykytilan ja tavoitetilan määrittämisellä. Liiketoiminnan nykytilasta tutkitaan laatujärjestelmän mukaiset kohteet ja verrataan nykytilaa järjestelmän suosituksiin.

Kehittämisprojekti koostuu seuraavista osuuksista:

 • Johdon ja henkilöstön kouluttaminen standardin yksityiskohtiin
 • Johtamisjärjestelmä
 • Jatkuva parantaminen
 • Prosessien määrittäminen
 • Järjestelmän yleisohjeistus
 • Työterveys – ja turvallisuuspolitiikka ja -ohjelmat
 • Riskien tunnistaminen, arviointi ja toimenpiteet
 • Lakisääteisten vaatimusten tunnistaminen
 • Järjestelmän suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Resurssien hallinta
 • Järjestelmän vieminen käytäntöön
 • Johdon katselmukset
 • Sisäiset auditoinnit

Projektin lopputuloksena on sertifiointivalmis, tarkoituksenmukainen ja liiketoimintaa tukeva työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Tuemme tarpeen vaatiessa myös sertifiointiprosessissa. työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä laaditaan yrityksen lähtökohdista niin, että se toimii käytännön työkaluna hyvän tason ylläpitämisessä. Laadun takana ovat ihmiset. Siksi on tärkeää, että työterveys- ja turvallisuusasiat ovat yrityksessä kunnossa sekä koko henkilöstö on mukana laatutyössä niin työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän kuin muidenkin laatujärjestelmien osalta.

Pasi Grönroos

040 7370 960
pasi.gronroos@pg-quality.fi

Jani Aarnio

0400 422 615
jani.aarnio@pg-quality.fi

Sijainti:

Venhentie 1
21250 Masku